Hime Hayasaka

Hime Hayasaka

Tổng lượt xem 4.005
Ngày sinh2002-06-03
Chiều cao 154 cm
Cung hoàng đạo Song Ngư
Số đo 3 vòng 88-57-87
Cup ngực F Cup
Nhóm máu A
Hime Hayasaka
Xem thêm