Monami Takarada

Monami Takarada

Ngày sinh2010-10-09
Chiều cao 160 cm
Số đo 3 vòng 100 - 57 - 85
Cup ngực I
Năm debut 2018
Monami Takarada
Xem thêm

Danh sách phim Monami Takarada