Nene Yoshitaka

Nene Yoshitaka

Tổng lượt xem 9.704
Ngày sinh1995-12-01
Chiều cao 155 cm
Số đo 3 vòng 84-56-85
Nhóm máu O
Năm debut 2017
Nene Yoshitaka
Xem thêm