Rena Miyashita

Rena Miyashita

Tổng lượt xem 8.421
Ngày sinh2002-11-30
Chiều cao 162 cm
Số đo 3 vòng 82 - 57 - 85
Cup ngực G
Năm debut 2022
Rena Miyashita
Xem thêm