[MD-0165-6] Cậu Bin Season 2 Tập 6 - Đưa Huệ về ra mắt gia đình

Trong tập 6 này, Cậu Bin đưa bạn gái Ngọc Huệ của mình về ra mắt gia đình. Do lâu không gặp bạn gái nên Bin nắng cực lắm rồi.. Sau khi đưa Huệ về phòng riêng, Bin đè nàng ra làm ngay một choác. Được cái Huệ cũng dễ tính nên rất được lòng mẹ Bin. Tối hôm đó, Huệ cùng mẹ Bin đã ngủ cùng nhau nhưng lạ lắm.. Thậm chí trong lúc Bin đang ngủ, bố Bin tò mò nhìn nàng dâu tương lai cũng không kiềm được bản thân mình. Sau khi ra hiệu cho vợ giữ trật tự, ông lột chăn của Huệ ra và bịt miệng hiếp Huệ ngay tại trận. Mẹ Bin cũng tham gia cùng, trong khi Bin vẫn ngủ say mà chẳng hề hay biết gì.