Khách sạn Vixen Season 2 Tập 2 - Chiến lược "giữ chân" khách của bà chủ

Hollywood cùng với Jack sẽ có buổi gặp đầu tiên cùng sếp của mình, bà Brandi để thảo luận về chiến lược hoạt động của khách sạn trong thời gian tới. Brandi giới thiệu với họ về phương châm lấy tình dục làm gốc để thương mại hóa khách sạn của mình nhưng có vẻ hai chàng jaden này phải thực hành thì mới hiểu chứ dăm ba lý thuyết suông thì cũng chỉ nước đổ lá khoai thôi. Do đó, nhiệm vụ của họ là trực tiếp đón nhận chiến lược thương mại của bà Brandi, và cung cấp dịch vụ giải trí cho chính sếp mình trước khi đem nó áp dụng ra toàn khách sạn.