[TML-017] Trượt hợp đồng quan trọng, em nhân viên chân dài nhận hình phạt thích đáng

Đó là một hợp đồng thương mại vô cùng quan trọng với công ty, ấy vậy mà cô nhân viên đã có 6 tháng làm việc vẫn quên và gây tổn thất lớn. Trước ngưỡng có thể bị đuổi việc và xin việc bên ngoài giờ khó khăn vô cùng, cô quyết phải xin lỗi thành tâm nhất với sếp. Bực mình và cần chỗ xả, sếp lấy xích cổ và biến cô thành một con chó cái phục tùng mình.