Suicide Squad XXX - Tập 1: Harley Quinn và Kimiko

Harley Quinn gặp mặt thành viên đầu tiên - Katana (con điên này gọi là Pokemon) dưới trướng của Waller, người mà sẽ tập hợp lại một đội quân cảm tử bao gồm những thành phần lưu manh, trộm cướp và nốn lừng. Cả hai sẽ làm gì nhau trong buổi gặp mặt này? Nếu đây là một bộ phim hành động đơn thuần thì chắc họ sẽ nói chuyện, tìm hiểu nhau. Cơ mà đây lại là một tác phẩm parody XXX nên .. họ sẽ đắm đuối hơn chút.