Suicide Squad XXX - Tập 2: Phép thuật của Enchantress

Sau khi tập hợp đủ thành viên, họ tới gặp Enchantress người có phép thuật giúp họ tiến sâu vào bên trong Nhà Tù Arkham - Nơi giam giữ Tù nhân số 0, một người quan trọng mà Waller muốn có trong biệt đội nốn lừng này. Một thằng điên đã dùng cơn lứng của mình để giúp cho Enchantress xuất hiện và thực hiện phép thuật. Tuy mất một lúc để tụ đủ lực, nhưng một khi đã hoàn thành, Enchantress đã trở thành một thứ vũ khí vô cùng nguy hiểm của nhóm.