We Can Build Her - Tập 3: bé hường bạo dâm

Anh Liêm đến thăm PerfectMates, một phòng trưng bày các robot Android bạn tình có thể tùy chỉnh. Chester, đại diện bán hàng, giới thiệu cho Liêm nhiều mẫu khác nhau như Delta Lux 9, Epsilon Prime 2 và Zeta Star 4. Mỗi mẫu đều được điều chỉnh cho các nhu cầu khác nhau, bao gồm cả bạn tình đồng hành về mặt cảm xúc chứ không chỉ mỗi nhu cầu tình dục đơn thuần, thậm chí là cả cho các đối tượng có ham muốn tình dục cao. Sau sự cố với Epsilon Prime 2 (Evelyn Claire) và cả Zeta Star 4 (Melanie Marie,), một Mandroid xuất hiện để giúp kiểm soát tình hình.

We Can Build Her (Full Tập 3).

Thể loại: Hardcore , Âu Mỹ , Việt Sub